Polityka prywatności

Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: http://pielgrzymkahodyszewo.pl oraz alias adresu: http://pielgrzymkapojedniania.pl


Ciasteczka

Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do zbierania statystyk oglądalności strony. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Poza tym za pomocą strony nie są zbierane żadne inne informacje (w tym żadne dane osobowe) o internautach, którzy ją oglądają.


Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.


Dane osobowe

Zapisując się na Pielgrzymkę pielgrzym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, pesel, wiek, adres. Pielgrzym zgadza się na udostępnienie swojego wizerunku dla potrzeb prowadzenia internetowych stron WWW i internetowych serwisów społecznościowych Pielgrzymki. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zapisanie na Pielgrzymkę. Pielgrzym ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Zespół Organizacyjny Zambrowskiej Pieszej Pielgrzymki do Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się w następujący sposób: przez e-mail: hodyszewo@gmail.com lub telefonicznie: 602127914. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Pielgrzymki (do zorganizowania przejście Pielgrzymki, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikowi Pielgrzymki, zapewnienia ubezpieczenia pielgrzymów od nieszczęśliwych wypadków). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych poprzez zapisanie się w Sekretariacie Pielgrzymki na listę uczestników Pielgrzymki oraz otrzymanie Legitymacji Pielgrzyma. Dane osobowe będą przetwarzane nie krócej niż w okresie obowiązywania polisy ubezpieczeniowej pielgrzymów od nieszczęśliwych wypadków oraz polisy od odpowiedzialności cywilnej organizatorów Pielgrzymki. Po tym czasie nośniki przechowujące dane (np. dokumenty) zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Dane mogą być przekazane w trakcie trwania Pielgrzymki Służbie Porządkowej Pielgrzymki, Służbie Medycznej Pielgrzymki, Policji, a po okresie trwania Pielgrzymki Policji w przypadku żądania przekazania danych, firmie ubezpieczeniowej w przypadku zdarzenia losowego określonego w polisie ubezpieczeniowej. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. poz. 1000, 1669, z 2019r. poz.730 z późn. zm.). Pielgrzym ma prawo żądania od Administratora danych osobowych informacji o okresie przetwarzania danych, dostępu do danych, ich poprawiania, zaprzestania przetwarzania (cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli stanie się to w trakcie trwania Pielgrzymki – zostanie poproszony o opuszczenie Pielgrzymki), zmiany lub usunięcia, przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Administratorem danych osobowych, wniesienia ewentualnej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Prawa autorskie

Copyright 2021. Pielgrzymka do Hodyszewa. Wszystkie prawa zastrzeżone. Materiały ze strony mogą być objęte prawami autorskimi. Jeśli istnieje potrzeba wykorzystania materiałów prosimy o bezpośredni kontakt na nasz e-mail: hodyszewo@gmail.com