Historia Pielgrzymki

Tradycja Zambrowskiej Pieszej Pielgrzymki do Hodyszewa jest dosyć nieprawdopodobna. Jej korzeni należy dopatrywać się we wspomnieniu i dziękczynieniu za dwa wielkie wydarzenia, które przecież nieprzypadkowo spotkały się w tym samym czasie, choć różnym miejscu. Jednym z nich była niezmiennie ważna w skali Kościoła jako Ludu Bożego, a szczególnie istotna dla nas, mieszkańców tego regionu – koronacja obrazu Matki Boskiej Hodyszewskiej, drugie zaś w skali całego Narodu, z konsekwencjami dla całej Europy – Porozumienia Sierpniowe z 1980 r. prowadzące do powstania ruchu społecznego „Solidarność”. To właśnie ze względu na wspomniane tu wydarzenia nasza pielgrzymka odbywa się zawsze bezpośrednio przed świętem Matki Boskiej Hodyszewskiej i połączona jest z uroczystościami ku Jej czci w Hodyszewie.

Mając to za ideę przewodnią w 1986 roku po raz pierwszy pieszo do Hodyszewa wybrała się grupa trzech osób z Zambrowa: Marek Rutkowski. Lech i Mariusz Feszler. Od tamtego czasu co roku, zawsze w ostatnią sobotę sierpnia skoro świt kilkoro pielgrzymów, a było to rzeczywiście niewielka grupa bo licząca od 5 do 30 osób, przez dziewięć lat wyruszało na wytyczony szlak pielgrzymi pokonując 45 kilometrów, aby na wieczór tego samego dnia stanąć przed obliczem Matki Boskiej Hodyszewskiej. Atmosfera była braterska i przyjacielska: niewielki brzozowy krzyż własnoręcznie zrobiony, mała grupa, sami znajomi i przyjaciele, modlitwa. śpiew godzinek, rozmowy, częste tematy religijne, polityczne.

1995 roku. roku jubileuszowym dla naszej „prywatnej” pielgrzymki, z Grzegorzem Tymińskim doszliśmy do wniosku, ze należałoby rozpropagować w naszym mieście nieco szerzej ideę pielgrzymowania do Podlaskiego Sanktuarium. Rezultat przeszedł nasze oczekiwania – liczba pielgrzymów wzrosła nagle do 150 osób, od tego właśnie czasu pielgrzymka zaczęła przybierać bardziej zorganizowane formy: w XI Z.P.P. do Hodyszewa uczestniczył już po raz pierwszy kapłan (ks. Piotr Kapelański).

W 2002 roku Założyciele Pielgrzymki (Lech Z. Feszler, Marek Rutkowski, Mariusz R. Feszler i Grzegorz Tymiński) oraz Organizatorzy Pielgrzymki postanowili zwrócić się, w imieniu wszystkich pątników, do Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Stanisława Stefanka – Ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej o wpisanie Zambrowskiej Pieszej Pielgrzymki do Hodyszewa do Programu Duszpasterstwa Dekanatu Zambrowskiego. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup  przychylił się do naszej prośby i wpisał Zambrowska Pieszą Pielgrzymkę do Hodyszewa, do Planu Duszpasterstwa Diecezji Łomżyńskiej, ogłaszając to na Mszy Świętej, którą odprawił dla pątników przed wyjściem na szlak pielgrzymi w piątek 23 sierpnia 2002 roku. (Treść pisma skierowanego do Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Stanisława Stefanka można przeczytać  tutaj).

Zambrowska Piesza Pielgrzymka do Hodyszewa odbywa się w piątek i sobotę poprzedzające święto Matki Boskiej Hodyszewskiej, które jest zawsze w ostatnią niedzielę sierpnia. Przyjęło się zatem, że jest to zawsze piątek i sobota przed ostatnią niedzielą sierpnia, dlatego też pielgrzymka nie ma stałej daty jej termin co roku jest inny, ale ta sama zasada.

Trasa pielgrzymki wynosi 47 km, pierwszy dłuższy postój mamy w Szkole Podstawowej w Laskowcu, potem w Jabłonce Kościelnej, a następnie w Wysokiem Mazowieckiem. Z piątku na sobotę, dzięki życzliwości Państwa Sołtysów i wszystkich gospodarzy, nocujemy w Brzaskach Brzezińskich i Średnicy Jakubowiętach. W sobotę rano wyruszamy do Hodyszewa na dłuższy postój zatrzymujemy w Dąbrówce Kościelnej, potem gości nas Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kostrach Noskach, a następnie w Nowych Piekutach.

We wszystkich wymienionych tu miejscowościach nasi pielgrzymi spotykają się zawsze z bardzo życzliwym przyjęciem, dlatego też pragnę tu serdecznie, w imieniu  organizatorów pielgrzymki, podziękować mieszkańcom, staropolskim „Bóg Zapłać!” – zapewniając o modlitwie w ich intencji.

Do Pani Hodyszewskiej dochodzimy w późnych godzinach południowych, o 16.00 mamy swoja mszę świętą potem spotykamy się z pielgrzymką z Łap.


Mariusz R- Feszler

Kierownik
Zambrowskiej Pieszej Pielgrzymki do Hodyszewa