List do Biskupa

„Głosem Następcy Piotra,
Kościół z ufnością błaga Cię dziś o wstawiennictwo,
Uciekając się pod Twoją macierzyńską opiekę
W obliczu wyzwań, jakie kryje przyszłość.
Pragniemy Ci dzisiaj zawierzyć przyszłość, która nas czeka,
Prosząc Cię, byś towarzyszyła nam w drodze.
Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości
Ludzkość stoi na rozdrożu.
Także teraz, Najświętsza Panno,
Zbawienie jest tylko i wyłącznie w Twoim Synu Jezusie.”

Jan Paweł II

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup
Stanisław Stefanek
Ordynariusz Łomżyński

Czcigodny Księże Biskupie

Na progu III Tysiąclecia pragniemy, w myśl posłannictwa Ojca Świętego, zawierzyć Kościół Ziemi Podlaskiej Maryi. Naszą drogę w nowe milenium chcemy oprzeć na Matce, a przez Nią odnaleźć Chrystusa. Dlatego zwracamy się do Ciebie Ekscelencjo, który stoisz na straży najważniejszych wartości polskiej rodziny, o duchowe przewodnictwo i wpisanie Zambrowskiej Pieszej Pielgrzymki do Hodyszewa do programu duszpasterstwa dekanatu zambrowskiego.

Tradycja Zambrowskiej Pieszej Pielgrzymki do Hodyszewa rozpoczyna się od rodziny, małej wspólnoty osób z Zambrowa- Marek Rutkowski, Lech Feszler i Mariusz Feszler, które we wspomnieniu i z dziękczynieniem za dwa wielkie wydarzenia poszły do Tronu Pani Podlasia. Jednym z nich była niezmiennie ważna w skali Kościoła jako Ludu Bożego, a szczególnie istotna dla nas, mieszkańców tego regionu – koronacja obrazu Matki Boskiej Hodyszewskiej, drugie zaś w skali całego Narodu, z konsekwencjami dla całej Europy – Porozumienia Sierpniowe z 1980 r. prowadzące do powstania ruchu społecznego „Solidarność”. Ze względu na te wydarzenia nasza pielgrzymka odbywa się zawsze bezpośrednio przed świętem Matki Boskiej Hodyszewskiej i połączona jest z uroczystościami ku Jej czci w Hodyszewie.

Mając te ideę za przewodnie w 1986 roku po raz pierwszy pieszo do Hodyszewa wybrała się grupa trzech osób z Zambrowa. Od tamtego czasu co roku, zawsze w ostatnią sobotę sierpnia kilkoro pielgrzymów, a było to rzeczywiście niewielka grupa bo licząca od 5 do 30 osób, przez dziewięć lat wyruszało na wytyczony szlak pielgrzymi pokonując 45 kilometrów, aby na wieczór tego samego dnia stanąć przed obliczem Matki Boskiej Hodyszewskiej. Atmosfera była braterska i przyjacielska: niewielki brzozowy krzyż własnoręcznie zrobiony, modlitwa, śpiew, rozmowy, częste tematy religijne, polityczne. Nasz trud poświęcaliśmy w intencji odzyskania niepodległości przez Polskę, modliliśmy się o miłosierdzie i sprawiedliwość – to była szczególna i główna intencja pielgrzymki, pielgrzymki ludzi wolnych w zniewolonym kraju, którzy nie godzili się na istniejącą sytuację, pielgrzymki do Matki – która zawsze była z nami:

„Nigdym ja ludu Ciebie nie rzuciła
Nigdym od Ciebie nie odjęła lica
Jam moc Twoja i siła Bogurodzica”

Zawsze pamiętaliśmy o tych słowach. I mimo, że żyjemy dziś w wolnym kraju, nie możemy zapomnieć o tamtych czasach i intencjach naszego pielgrzymowania oraz o przyszłości, która niesie wiele zagrożeń dla rodziny i całego kraju. W 1995 roku, roku jubileuszowym dla naszej „prywatnej” pielgrzymki, z Grzegorzem Tymińskim postanowiliśmy rozpropagować w naszym mieście nieco szerzej ideę pielgrzymowania do Podlaskiego Sanktuarium. Liczba pielgrzymów wzrosła nagle do 150 osób i od tego właśnie czasu pielgrzymka zaczęła przybierać bardziej zorganizowane formy. XVI Z.P.P. zgromadziła już ok. 650 pielgrzymów, głównie z Zambrów, Wysokiego Mazowieckiego i okolic. W XI Z.P.P. do Hodyszewa uczestniczył już po raz pierwszy kapłan (ks. Piotr Kapelański).

Zambrowska Piesza Pielgrzymka do Hodyszewa odbywa się zawsze bezpośrednio przed świętem Matki Boskiej Hodyszewskiej – przyjęło się, że jest to zawsze piątek i sobota przed ostatnią niedzielą sierpnia, dlatego też pielgrzymka nie ma stałej daty jej termin co roku jest inny, ale ta sama zasada: ostatnia sobota sierpnia. Trasa pielgrzymki wynosi 47 km. Ze względu na dużą liczbę pątników starszych i z dziećmi pielgrzymka trwa dwa dni. Mijając poszczególne miejscowości nasi pielgrzymi spotykają się zawsze z bardzo życzliwym przyjęciem. Do Pani Hodyszewskiej dochodzimy w godzinach południowych, o 16.00 mamy swoja mszę świętą. Po uroczystościach wszystkim naszym pielgrzymom zapewniamy powrót autokarami tak do Zambrowa, jak i do Wysokiego Mazowieckiego.

Ekscelencjo, na ustach naszych pielgrzymów są zawsze słowa: Bóg, Rodzina, Honor, Ojczyzna. Udziel nam Swego duszpasterskiego błogosławieństwa.

Lech Z. Feszler, Marek Rutkowski, Mariusz R. Feszler, Grzegorz Tymińśki

Założyciele
Zambrowskiej Pieszej Pielgrzymki do Hodyszewa

Mariusz R. Feszler
Kierownik
Zambrowskiej Pieszej
Pielgrzymki do Hodyszewa
wraz z Zespołem Organizacyjnym