Trasa Pielgrzymki


 

Trasa Zambrowskiej Pieszej Pielgrzymki do Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie
51,9 km