Zdjęcia pielgrzymkowe

Życie jest tylko chwilą – również chwilą utrwaloną na zdjęciu.


Zdjęcia pochodzą z różnych pielgrzymek od Pielgrzymki jedenastej – od 1996 roku